วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เรือนจำกลางราชบุรี
ประวัติเรือนจำกลางราชบุรี

เรือนจำกลางราชบุรีเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 84 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

แต่เนื่องจากความแออัด ประกอบกับตั้งอยู่ในย่านชุมชนกลางใจเมือง และมีความ

เก่าแก่ทรุดโทรมมาก รัฐบาลจึงสั่งให้ย้ายมาสร้างแห่งใหม่ขึ้นที่ ต.น้ำพุ อ.เมืองจ.ราชบุรี

ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของเรือนจำชั่วคราวเขาบินรวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,875 ไร่(และได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือเรือนจำกลางราชบุรี 400 ไร่, เรือนจำกลางเขาบิน 300 ไร่ ส่วนที่เหลือ 1,175 ไร่ เป็นเรือนจำชั่วคราวเขาบิน)

เรือนจำกลางราชบุรีแห่งใหม่ ใช้งบฯ 528,583,000 บาท

ย้ายมาดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2544 แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสองส่วน คือ ภายใน และภายนอก

-ภายในมีเนื้อที่ทั้งหมด 78-0-63 ไร่

-ภายนอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 321-3-37 ไร่

เพื่อนและผมเอง


ผมเอง

ผมเอง

ชมวิว

ชมวิว